Черська Марія Сергіївна
Доктор медичних наук, кардіолог, терапевт вищої категорії

Завідуюча консультативно-діагностичним відділенням ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМНУ»


Член European Society of Cardiology (ESC) https://www.escardio.org

Член European Atherosclerosis Society (EAS) https://www.eas-society.org/

Член European Association of Cardiovascular Imaging (FEACVI) https://www.eacvi.org/

Член редакційної колегії журналу «Перспективи та інновації науки»

Головний редактор порталу neurocardiologist.info

Мови для спілкування UA, ENG, RU, DE

Основні напрямки роботи та професійні інтереси:

фібриляція передсердь, кардіоемболічний та атеротромботичний інсульт, артеріальна гіпертензія, церебральна та кардіальна судинна патологія, кардіальна патологія в ендокринології, психосоматична кардіологія, вертеброгенна кардіологія, лікування розладів вегетативної нервової системи в нейрокардіології.

Більш про cherskams